Analysis of the problem of incomplete separation of fluid and solid fraction of fermented casava pulp (in Dutch)

In dit rapport is een kleinschalige bio-ethanol installatie in Panama geanalyseerd. Bio-ethanol is een brandstof die gebruikt kan worden voor in motoren. Doordat lokale boeren hun eigen brandstof produceren, worden ze minder afhankelijk van fossiele brandstoffen. Deze installatie maakt gebruik van cassave wortels als grondstof. In de huidige installatie ontstaat na het fermenteren een opstopping in de filter, die de vaste stoffen dient te scheiden. Het gevolg hiervan is dat de boiler en de destillatiekolom verstopt raken.
De vraagstelling van het onderzoek luidt: Hoe kan, op een kosteneffectieve en energiezuinige manier, het proces zo worden ingericht dat de 95% van de ethanol uit de pulp gescheiden kan worden?

Author name
Publication year
Institutions
Report subject